Rodion Raskolnikov

“Rodion Raskolnikov”, Pastel on Paper, 30×20 cms, Signed, 2019